Przejdź do treści Szukaj
Zaangażuj się

Mentoring

„Każdy z nas potrzebuje swojego mistrza.” Wychodząc z takiego założenia wdrożyliśmy w ramach działalności Fundacji EFC program Mentoringu. Była to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby Stypendystów w zakresie poszukiwania własnej drogi edukacyjno-zawodowej. Poszukujemy do współpracy osób gotowych podjąć się roli przewodnika i zaangażować się we wspólne poszukiwania odpowiedzi na nurtujące naszych Stypendystów pytania.

Jeśli chcesz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, zapraszamy do kontaktu: kzaczek@efc.edu.pl.

Kim jest mentor?

Mentor to osoba, która poprzez własną pracę i działanie pomaga innym wykorzystać własny potencjał. Jest dla młodych ludzi przykładem i zapewnia im wsparcie, doradztwo, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem,  a także jest dla nich wzorem do naśladowania. Mentorzy to dobrzy słuchacze, którym zależy na optymalnym rozwoju swojego podopiecznego (mentee). Współpraca pomiędzy mentorem a uczniem opiera się na wzajemnym zaufaniu i nierzadko ma wpływ na ich całe życie.

Wzajemna współpraca

Podstawową ideą współpracy jest wszechstronny rozwój osobisty mentee przede wszystkim dzięki systematycznym kontaktom. Mentor wspiera podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu jego predyspozycji i talentów. Relacje pomiędzy mistrzem, a uczniem są partnerskie, ale zorientowane głównie na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Dla mentora niewątpliwą satysfakcją jest fakt, że jego wysiłek i poświęcony czas przynoszą wymierne efekty - stały rozwój i sukcesy młodego człowieka. Jednocześnie poprzez relacje ze swoim uczniem, nie tylko podopieczny, ale i mentor może odkryć własne, nieznane sobie wcześniej umiejętności. 

Główne funkcje i zadania: 

  • rozwijanie długotrwałej i samoistnej motywacji ucznia,
  • analiza mocnych i słabych stron ucznia,
  • wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach,
  • stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia,
  • odkrywanie w uczniu lidera i  uświadamianie wpływu na innych poprzez rozwijanie m. in. cech przywódczych,  nauczanie organizacji czasu, wyznaczanie i weryfikacja celów,
  • uwrażliwianie ucznia na rozwój szeroko rozumianej empatii/wrażliwości na los innych ludzi.

Stypendystka z Warszawy opowiada o tym, co daje jej współpraca z mentorem:

Informację o tym, że zainteresował się mną pewien businessman przekazała mi Koordynatorka Regionalna. Byłam bardzo zaskoczona, że z grupy kilkuset stypendystów wybrał właśnie mnie. Zaraz po pierwszym spotkaniu wdrożyliśmy w życie program mentoringu. Mentor przekazuje mi wiedzę, jak mam się rozwijać i doskonalić, jednocześnie pobudza we mnie motywację do stawania się  niezależną i entuzjastycznie nastawioną osobą  do swoich przedsięwzięć. To dzięki niemu zaczęłam wierzyć m.in.  w powodzenie aplikowania na wymarzoną, zagraniczną uczelnię. Pan Janusz skutecznie obala wszystkie moje wątpliwości, zarazem przedstawiając mi moje mocne strony. Aby podnieść moją pozycję w obszernym gronie osób biorących udział w rekrutacji, zaproponował mi kurs angielskiego, który podwyższy możliwości językowe. Często dzieli się ze mną informacjami z "wielkiego świata", zaprasza na konferencje biznesowe. Spotkania stanowią dla mnie szansę do zadawania mu nurtujących pytań oraz wymianę refleksji. Naszą relację uzupełnia wspólne zamiłowanie, jakim jest praca wolontarystyczna na rzecz bezdomnych zwierząt.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane wsparciem mentorskim Stypendystów EFC!

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: kzaczek@efc.edu.pl

Ankieta dla mentora: pobierz