EFC

Szkoła Patronacka EFC

Naszą misją jest wyrównywanie szans w edukacji. Chcemy je też wyrównywać, działając lokalnie. Wiemy, że dobrą szkołę da się stworzyć wszędzie. Potrzebni są tylko ludzie, którzy w to wierzą i mają wspólne pasje w nauczaniu i przekazywaniu dobrych wartości w najbliższym otoczeniu. 

Taka szkoła znajduje się na południu Polski, w Szczekocinach. Wspólnie będziemy pracować nad zbudowaniem silnej, otwartej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji, która ma mocny głos w dialogu społecznym. Pomożemy rozwinąć skrzydła tym, którzy nie zdecydowali się na przeprowadzkę
do miasta, a wierzą, że mogą zostać i wzbogacić miejsce, z którego pochodzą, angażując się lokalnie. 

W marcu 2018 roku Zespołowi Szkół w Szczekocinach nadano imię naszego patrona - Romana Czerneckiego. Uroczystość  z okazji 100-lecia szkoły średniej w Szczekocinach była jednocześnie oficjalną inauguracją współpracy fundacji ze szkołą.

W ramach projektu Szkoła Patronacka EFC nasz mentor Grzegorz Mazurkiewicz przeprowadzi cykl warsztatów z całą społecznością szkoły. Będziemy ustalać po co, dla czego i jak chcemy wspólnie się rozwijać. 

">