EFC

Laureaci 2018

KATEGORIA „ARTYKUŁ NAUKOWY”

Kapituła Konkursu Romana Czerneckiego przyznała dwie równorzędne nagrody w wysokości 10 000 złotych autorom dwóch artykułów:

 • dr SYLWIA BEDYŃSKA, dr hab. IZABELA KREJTZ, prof. dr hab. GRZEGORZ SĘDEK, Chronic Stereotype Threat Is Associated with Mathematical Achievement on Representative Sample of Secondary Schoolgirls: the Role of Gender Identification, Working Memory, and Intellectual Helplessness, „Frontiers in Psychology” (2018, t. 428, nr 9).

 • dr ANNA BACZKO-DOMBI, Ucieczka od matematyki. Rekonstrukcja procesu w kontekście społecznego wizerunku przedmiotu, „Edukacja” (2017, t. 140, nr 1).

Kapituła Konkursu Romana Czerneckiego przyznała wyróżnienia autorom następujących artykułów:

 • dr. Agata Zysiak ”Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!" Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe (2016, nr.1 s.47).

 • dr Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński. Miejsce kompetencji społeczno-emocjonalnych w edukacji wczesnoszkolnej. „Psychologia Wychowawcza” (2017, nr 11. S. 64-82).

 • Magdalena Smak, Dominika Walczak, The prestige of the teaching profession in the perception of teachers and former teachers. „Kwartalnik Edukacja” (2017, t.5-2, s.22-40)

 • Agnieszka Bates., dr. hab. Rafał Godoń. Tackling knowledge "like
 • a business"? Rethinking the modernisation of higher education in Poland. Compare: A Journal of Comparative and International Education, (2017,t.47(4) s.454-467)

KATEGORIA „ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY”

 • JUSTYNA SUCHECKA, Kto ty jesteś? Obywatel cyfrowego świata „Gazeta Wyborcza” (12 kwietnia 2017).

Wyróżnienie otrzymał tekst:

 • PRZEMYSŁAW STAROŃ, A czemu by nie z seniorami, „Głos Nauczycielski” (2016, nr. 33-36 s. 16-17 i nr. 36, s. 14-15).

NAGRODA SPECJALNA

 • Jędrzej Malko, międzyredakcyjny projekt „Spięcie” (2018) oraz współautorzy:
 • dr Przemysław Sadura, Anna Cieplak, Chcemy szkoły życia, nie przeżycia, „Krytyka Polityczna”;
 • Michał Tomaszewski, Przestrzeń, która dzieli, „Magazyn Kontakt”;
 • dr Katarzyna Kasia, Polska szkoła, czyli pokraczna wspólnota, „Kultura Liberalna”;
 • Karolina Olejak, Szkoła poza kadencyjnością, nauczyciele z podmiotowością, „Klub Jagielloński”;
 • Jarema Piekutowski, Piotr Jesionowski, Nauczycielu, zejdź z podestu, „Nowa Konfederacja”.