EFC

Komisja ekspertów

Grażyna Czetwertyńska

Doktor hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, przewodnicząca Zespołu Rektorskiego UW ds. kształcenia nauczycieli. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz eksperta wiodącego w projekcie systemowym MEN ds. podstawy programowej i programów nauczania dla polskich szkół za granicą. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Badawczo zainteresowana programami edukacyjnymi, edukacją obywatelską, metodami nauczania i oceniania. Jedna ze współtwórczyń akcji edukacyjnej Szkoła z Klasą.

Mirosław Skrzypczyk

Nauczyciel języka polskiego, edukator i animator kultury działający w Lelowie i w Szczekocinach. Twórca i koordynator licznych projektów edukacyjnych, społecznych i artystycznych, pełni również funkcję prezesa Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Szczególnie angażuje się w działalność związaną z tematyką żydowską. Współorganizuje m.in. Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej i coroczne „Święto Ciulimu-Czulentu” w Lelowie. Organizuje sesje popularnonaukowe i warsztaty edukacyjne, spotkania polskiej i izraelskiej młodzieży oraz kursy dla nauczycieli. Współpracuje m.in. z: Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Forum Dialogu, w której jest również Liderem Dialogu. Autor licznych publikacji na temat lelowskich i szczekocińskich Żydów, pamięci, dialogu międzykulturowego i edukacji performatywnej. Laureat nagrody „Chroniąc pamięć” (2011), Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014) i zdobywca wyróżnienia w konkursie Nagroda POLIN (2016).

Ewa Radanowicz

Nauczycielka, trenerka, coach, liderka w projektach rozwojowych szkół, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym – zarządzanej wg autorskiego programu, odznaczonej w 2016 r. tytułem "Szkoły z Mocą" przez międzynarodową organizację Ashoka RP. Od dwudziestu trzech lat realizuje przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze o innowacyjnym charakterze. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Wspiera szkoły w rozwoju pomagając im w tworzeniu wieloletnich programów oraz autorskich rozwiązań wspomagających pracę dyrektora, nauczyciela, ucznia. Na co dzień współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławie oraz licznymi stowarzyszeniami i fundacjami. Doświadczeniem dzieli się także z samorządowcami z całej Polski. Pełniła m.in. rolę eksperta ds. kadry zarządzającej w województwie zachodniopomorskim, ekspertka w międzynarodowym projekcie CEO i Fundacji THink „Przestrzenie edukacji 2.1. Otwieramy szkołę” realizowanym w Szwecji, Polsce i Niemczech. W 2011 r. otrzymała wyróżnienie w konkursie Nauczyciel Roku. Należy do grupy Superbelfrzy RP oraz pracuje w Radzie Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Pedagożka, edukatorka, ewaluatorka, autorka i redaktorka merytoryczna wielu materiałów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Specjalistka w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia w CODN. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów i programów edukacyjnych m. in. „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, „Leśne Lekcje”, „Szkoły Aktywne w Społeczności”, realizowanych przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”; członkini zarządów tych organizacji.