EFC

Zostań mentorem

ZOSTAŃ MENTOREM EFC!

„Każdy z nas potrzebuje swojego mistrza.” Wychodząc z takiego założenia wdrożyliśmy w ramach działalności Fundacji EFC program Mentoringu. Podobnie jak TY pracowaliśmy na sukces wytrwale i ciężko. Znamy cenę wyrzeczeń, ale wiemy, że było warto. Kochamy swoją pracę. Łączą nas szerokie kompetencje i wysokie oczekiwania. A zatem?... Zostań mentorem EFC. Podziel się wiedzą i doświadczeniem ze naszymi stypendystami. Wychowaj swojego następcę, przekaż mu wyjątkowe umiejętności, które Twoim śladem pozwolą mu wejść na szczyt.


Główne funkcje i zadania mentoringu:

  • rozwijanie długotrwałej i samoistnej motywacji ucznia,
  • analiza mocnych i słabych stron ucznia,
  • wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach,
  • stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia,
  • odkrywanie w uczniu lidera i uświadamianie wpływu na innych poprzez rozwijanie m. in. cech przywódczych,
  • nauczanie organizacji czasu,
  • wyznaczanie i weryfikacja celów,
  • uwrażliwianie ucznia na rozwój szeroko rozumianej empatii/wrażliwości na los innych ludzi.