EFC

Partnerzy

Partner Strategiczny

Fundacja Rodziny Staraków

Fundacja Rodziny Staraków jest partnerem w działaniach edukacyjnych Fundacji EFC. Głównym celem Fundacji Rodziny Staraków jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i zawodowym, jak również działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Rodziny Staraków sfinansowała stypendia 80 Stypendystom Programu Horyzonty.

Pozostali Partnerzy

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji (fundacji i stowarzyszeń) przyznających dotacje na społecznie użyteczne cele. Organizacje te działają w takich obszarach, jak nauka, edukacja i pomoc społeczna. Forum powstało by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej. Fundacja EFC dołączyła do Forum Darczyńców 14 marca 2017 roku.

www.forumdarczyncow.pl

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą jest niezależną instytucją edukacyjną. Wspiera w rozwoju odważnych i pełnych pasji nauczycieli i dyrektorów, pomaga im kształcić młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Prowadzi programy rozwijające wśród uczniów i uczennic kompetencje XXI wieku: krytyczne myślenie, pracę zespołową, wiarę we własne możliwości, rozwiązywanie problemów i komunikację. Fundacja wyrasta z doświadczeń realizowanego od 16 lat programu Szkoła z Klasą, w którym do tej pory wzięło udział blisko 9 tysięcy szkół z całej Polski.

Fundacja SZK jest operatorem i współorganizatorem programu Edukacja Inspiracja.

Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance to jedna z wiodących międzynarodowych firm prawniczych, której polskie biuro działa w Warszawie od 1992 roku. Posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego przy wielu transakcjach. Warszawska praktyka CSR/Pro bono jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach działalności pro bono Clifford Chance realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kancelaria Clifford Chance świadczy usługi prawnicze pro bono dla Fundacji EFC od lutego 2016 roku.

 

www.cliffordchance.com

Akademeia

Akademeia High School to niepubliczne liceum w Warszawie proponujące wielowymiarową edukację oraz przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe zagraniczne uczelnie. Kadra współtworząca liceum to nauczyciele z pasją i wieloletnim doświadczeniem w doradztwie edukacyjnym. Filozofia przyświecająca Akademei zakłada, że proces nauki musi rozpocząć się od zdiagnozowania potencjału ucznia, sprawdzenia jego predyspozycji i umiejętności. Akademeia objęła kompleksową opieką stypendystę EFC w roku szkolnym 2016/2017 i pomogła mu w przygotowaniu się do egzaminów na uczelnię w Wielkiej Brytanii. Zapewniono mu dodatkowe lekcje językowe, indywidualne przygotowanie do matury i SAT.W roku szkolnym 2017/2018 w II klasie Akademei uczy się nasza stypendystka.

www.akademeia.edu.pl

Fundacja Dobra Sieć - Moje Stypendium

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dobra Sieć przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i informacje z dziedziny edukacji. Portal mojestypendium.pl przygotował i wdrożył plan współpracy promującej Program Stypendialny Horyzonty. 

www.mojestypendium.pl

Kursy Sowa

Kursy Sowa to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, której specjalnością są kursy przygotowawcze do matury z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, j. polski, j. angielski, chemia, geografia, historia, WOS czy biologia. O sukces dba wykwalifikowana kadra realizująca program zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy Sowa w roku szkolnym 2017/2018 przekazały Fundacji EFC darowiznę usług w postaci organizacji i przeprowadzenia pięciu kursów dla stypendystów uczących się w Warszawie.

www.kursysowa.pl

Obywatele dla Edukacji

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Nadrzędnym celem tego ruchu społecznego jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce. Fundacja EFC jest członkiem wspierającym ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji.

www.obywateledlaedukacji.org

UWC Polska

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Od swego powstania w 1991 r. Towarzystwo przyznało ponad 300 dwuletnich stypendiów. Średnia wartość jednego stypendium to 230 tys. zł. Zainteresowani Stypendyści Fundacji EFC którzy marzą o nauce w zagranicznych liceach mogą co roku wziąć udział w rekrutacji do UWC.

www.uwc.org.pl

The DOMIN Drawing Studio

The DOMIN Drawing Studio organizes freehand drawing and painting classes for candidates applying for the Architecture faculty at ASP, as well as other artistic and design faculties. The courses are created for people who need drawing and sketching skills at work, as well as people who simply do it as a hobby. The Studio has a rule which states there is no such thing as talent and you can teach anyone to draw. The DOMIN Drawing Studio sponsored an Architectural Drawing Course and an ASP Drawing Course for two EFC Foundation Scholars in the 2016/2017 academic year.

www.domin.pl

British Alumni Society

British Alumni Society powstało w celu stworzenia forum dla byłych stypendystów programów oferowanych przez British Council i FCO. Dziś, z ponad 500 członkami, są otwarci na wszystkich absolwentów brytyjskich Uniwersytetów i programów edukacyjnych, zamieszkałych w Polsce.