Przejdź do treści Szukaj
O nas

Rada Programowa

Jacek Michałowski

Przewodniczący Rady Programowej

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeuta w Ośrodku Synapsis (1979-1989). W latach 1989-1999 urzędnik państwowy w Kancelarii Senatu i Kancelarii Premiera. Przez kolejne 10 lat dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ostatnio Szef Kancelarii Prezydenta RP (2010-2015). Jest przekonany, że harmonijny i dynamiczny rozwój Polski w kolejnych 25 latach wolności zależy od odważnych zmian w systemie edukacji. Wierzy, że szkoła może formować szczęśliwe i mądre młode pokolenia.

Krzysztof Arciszewski

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz i himalaista. Podróżnik wędrowny.

Dr Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji UW i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prowadziła Laboratorium Edukacyjne Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu „Szkoła z klasą” Centrum Edukacji Obywatelskiej, członkinią zespołu krajowego w badaniu PISA. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą „Włącz Polskę”, programów i podręczników szkolnych oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

Prof. Michał Federowicz

Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył socjologię UW, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dr Mikołaj Herbst

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Ula Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie oraz kurs pracy metodą projektów badawczych w USA. Od 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli, by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać między nimi współpracę. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli szkół podstawowych. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji oraz Fundacją Wolna Szkoła.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – od 1994 r. W CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych i szkoleniowych. W ubiegłych latach ekspertka MEN, współorganizatorka projektów współpracy międzynarodowej (m.in. Networking European Citizenship Education). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Dr Przemysław Sadura

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, założyciel Fundacji Pole Dialogu, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje się systemem edukacji, zróżnicowaniem klasowym i partycypacją obywatelską. W swojej pracy obok badań socjologicznych posługuje się także interwencją społeczną. Od lat współpracuje z trzecim sektorem i administracją publiczną, prowadząc badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio opublikowane książki: „Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji”, Warszawa 2015 r. i „Edukacja obywatelska w działaniu”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013 r.