Przejdź do treści Szukaj
O nas

Partnerzy

Partner Strategiczny

Fundacja Rodziny Staraków

Głównym celem Fundacji Rodziny Staraków jest idea wspierania i promowania młodych, zdolnych ludzi, tworzenia dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych społecznie grup młodzieży, w życiu społecznym i zawodowym jak również działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. Fundacja Rodziny Staraków jest partnerem w edukacji Fundacji EFC. W roku szkolnym 2016/2017 sfinansowała trzyletnie stypendia dla 40 dodatkowych Stypendystów.

http://starakfoundation.org/pl/fundacja


Kancelaria Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance to jedna z wiodących międzynarodowych firm prawniczych, której polskie biuro działa w Warszawie od 1992 roku. Posiada rozległe doświadczenie świadczenia usług doradztwa prawnego przy wielu transakcjach. Warszawska praktyka CSR/Pro bono jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach działalności pro bono Clifford Chance realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kancelaria Clifford Chance świadczy usługi prawnicze pro bono dla Fundacji EFC od lutego 2016 roku.

http://www.cliffordchance.com

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji (fundacji i stowarzyszeń) przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja czy pomoc społeczna. Forum powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej. Fundacja EFC dołączyła do Forum Darczyńców 14 marca 2017 roku.

http://www.forumdarczyncow.pl

Program Stypendiów Pomostowych

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest pomysłodawcą Programu Stypendiów Pomostowych, a realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Celem programu jest pomoc młodzieży pochodzącej ze wsi w rozpoczęciu nauki w szkole wyższej przez fundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Program adresowany jest do maturzystów, którzy: zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach i osiągają dobre wyniki w nauce. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności współfinansowała stypendia pomostowe dla Stypendystów EFC.

http://www.stypendia-pomostowe.pl

Fundacja Dobra Sieć

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dobra Sieć przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i informacje z dziedziny edukacji. Portal mojestypendium.pl przygotował i wdrożył plan współpracy promującej program „Marzenie o Nauce”.

http://www.mojestypendium.pl

Akademeia

Akademeia High School to niepubliczne liceum w Warszawie proponujące wielowymiarową edukację oraz przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe zagraniczne uczelnie. Kadra współtworząca liceum to nauczyciele z pasją i wieloletnim doświadczeniem w doradztwie edukacyjnym. Filozofia przyświecająca Akademei zakłada, że proces nauki musi rozpocząć się od zdiagnozowania potencjału ucznia, sprawdzenia jego predyspozycji i umiejętności. Akademeia objęła kompleksową opieką Stypendystę EFC w roku szkolnym 2016/2017. Zapewniono mu dodatkowe lekcje językowe, indywidualne przygotowanie do matury i SAT oraz pomoc w składaniu aplikacji na zagraniczne uczelnie wyższe.

http://akademeia.edu.pl

Kursy Sowa

Kursy Sowa to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, której specjalnością są kursy przygotowawcze do matury z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, j. polski, j. angielski, chemia, geografia, historia, WOS czy biologia. O sukces dba wykwalifikowana kadra realizująca program zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy Sowa w roku szkolnym 2016/2017 przekazały Fundacji EFC darowiznę usług w postaci organizacji i przeprowadzenia pięciu kursów dla stypendystów z Warszawy.

http://www.kursysowa.pl

The Kings Foundation

The Kings Foundation to organizacja non-profit założona przez absolwentów University of Cambridge i Imperial College London. Celem TKF jest pomoc w budowaniu światowej klasy liderów biznesowych, naukowych i politycznych o polskich korzeniach, poprzez ułatwienie dostępu do najwyżej jakości edukacji i pomoc merytoryczną w procesie aplikacyjnym na najlepsze uczelnie na świecie. The Kings Foundation wspiera naszych Stypendystów przygotowując dla nich informacje na temat możliwości studiowania za granicą.

http://www.thekingsfoundation.org

Obywatele dla Edukacji

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Nadrzędnym celem tego ruchu społecznego jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce. Fundacja EFC jest członkiem wspierającym ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji.

http://obywateledlaedukacji.org

UWC POLSKA

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Od swego powstania w 1991 r. Towarzystwo przyznało ponad 300 dwuletnich stypendiów. Średnia wartość jednego stypendium to 230 tys. zł. Stypendyści Fundacji EFC co roku rekrutują się do UWC.

http://www.uwc.org.pl

Pracownia rysunku DOMIN

Pracownia rysunku DOMIN prowadzi zajęcia z rysunku odręcznego i malarstwa dla kandydatów na Wydział Architektury, ASP oraz inne kierunki artystyczne i projektowe. Kursy kierowane są także dla osób, którym w pracy potrzebna jest umiejętność rysowania i szkicowania oraz hobbystów. Pracownia wyznaje zasadę, według której, talent nie istnieje, a na zajęciach każdego można nauczyć rysować. Pracownia rysunku DOMIN ufundowała Kurs Rysunku Architektura i Kurs Rysunku ASP dla dwóch Stypendystów Fundacji EFC w roku szkolnym 2016/2017.

http://domin.pl