Przejdź do treści Szukaj
O nas

Partnerzy

Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 90 prawników, w tym 6 partnerów. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Nasza warszawska praktyka CSR/Pro bono, której koordynatorem jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach naszej działalności pro bono realizujemy misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Współpracujemy w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz wspieramy je finansowo.

http://www.cliffordchance.com

Obywatele dla Edukacji

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzymy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce.

http://obywateledlaedukacji.org/

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

http://tzsp.art.pl/

The Kings Foundation

The Kings Foundation to organizacja non-profit założona przez absolwentów University of Cambridge i Imperial College London. Celem TKF jest pomoc w budowaniu światowej klasy liderów biznesowych, naukowych i politycznych o polskich korzeniach, poprzez ułatwienie dostępu do najwyżej jakości edukacji i pomoc merytoryczną w procesie aplikacyjnym na najlepsze uczelnie na świecie. TKF skupia wokół siebie studentów i absolwentów (Ambasadorów TKF) z takich uniwersytetów jak m.in. Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, London School of Economics, University of Edinburgh, University of Warwick, Imperial College I University College London.

http://www.thekingsfoundation.org

British Alumni Society

British Alumni Society to organizacja powstała w roku 1999 zrzeszająca polskich absolwentów brytyjskich uniwersytetów. BAS oferuje polskim licealistom możliwość dwuletniej nauki w renomowanych brytyjskich szkołach średnich z internatem na zasadzie pełnego stypendium. Szkoła pokrywa koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w internacie zaś uczniowie opłacają jedynie koszty dodatkowe (dojazdy z Polski, podręczniki, kieszonkowe, itd.). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub matury międzynarodowej IB. BAS prowadzi kwalifikację kandydatów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. W roku 2013 honorowy patronat nad kwalifikacją stypendialną BAS objął pan Prezydent RP Bronisław Komorowski.

bas.org.pl

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Aby ten cel osiągnąć, Towarzystwo podejmuje starania o stypendia (50%–100%) w renomowanych zagranicznych szkołach średnich z internatem. Towarzystwo jest afiliowane przy organizacji szkół międzynarodowych United World Colleges (UWC) istniejącej od 1962 r. z siedzibą w Londynie. Założycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa był profesor Paweł Czartoryski, historyk, członek PAN, obecnie patron Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.

http://www.uwc.org.pl

Fundacja Dobra Sieć

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Fundacja Dobra Sieć przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis mojetypendium.pl to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.

http://www.mojestypendium.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest pomysłodawcą Programu Stypendiów Pomostowych, a realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Celem Programu Stypendiów Pomostowych, jest przede wszystkim pomoc młodzieży pochodzącej ze wsi w rozpoczęciu nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Program adresowany jest do maturzystów, którzy: zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo spełniają pozostałe warunki, w szczególności: pochodzą z rodzin pracowników byłych ppgr; byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; otrzymują rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Ponadto, Program obejmuje także tych maturzystów, którzy pochodzą z rodzin zastępczych oraz państwowych domów dziecka.

http://www.stypendia-pomostowe.pl

Young Talent Management

Young Talent Management to program przygotowany dla gimnazjalistów i licealistów. Uczestnicy programu mają możliwość zapoznania się z ofertą i wymogami najlepszych uczelni w kraju i na świecie, poznają proces aplikacji na studia zagraniczne oraz sposoby ich finansowania. Podczas spotkań z mentorami - absolwentami renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych uczestnicy programu mogą przekonać się o realnych korzyściach płynących z mobilności edukacyjnej.

http://www.youngtalentmanagement.pl