Przejdź do treści Szukaj
O nas

Partnerzy

Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 90 prawników, w tym 6 partnerów. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Nasza warszawska praktyka CSR/Pro bono, której koordynatorem jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach naszej działalności pro bono realizujemy misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Współpracujemy w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz wspieramy je finansowo.

http://www.cliffordchance.com

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji (fundacji i stowarzyszeń) przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja czy pomoc społeczna. Forum powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej.

http://www.forumdarczyncow.pl/

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły. Tworzymy forum ponadpartyjnej debaty publicznej i współpracy wszystkich tych, którzy troszczą się o edukację, jej jakość i przyszłość. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie obywatelskiej polityki edukacyjnej w Polsce.

http://obywateledlaedukacji.org/

The Kings Foundation to organizacja non-profit założona przez absolwentów University of Cambridge i Imperial College London. Celem TKF jest pomoc w budowaniu światowej klasy liderów biznesowych, naukowych i politycznych o polskich korzeniach, poprzez ułatwienie dostępu do najwyżej jakości edukacji i pomoc merytoryczną w procesie aplikacyjnym na najlepsze uczelnie na świecie. TKF skupia wokół siebie studentów i absolwentów (Ambasadorów TKF) z takich uniwersytetów jak m.in. Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, London School of Economics, University of Edinburgh, University of Warwick, Imperial College I University College London.

http://www.thekingsfoundation.org

British Alumni Society to organizacja powstała w roku 1999 zrzeszająca polskich absolwentów brytyjskich uniwersytetów. BAS oferuje polskim licealistom możliwość dwuletniej nauki w renomowanych brytyjskich szkołach średnich z internatem na zasadzie pełnego stypendium. Szkoła pokrywa koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w internacie zaś uczniowie opłacają jedynie koszty dodatkowe (dojazdy z Polski, podręczniki, kieszonkowe, itd.). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub matury międzynarodowej IB. BAS prowadzi kwalifikację kandydatów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. W roku 2013 honorowy patronat nad kwalifikacją stypendialną BAS objął pan Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Aby ten cel osiągnąć, Towarzystwo podejmuje starania o stypendia (50%–100%) w renomowanych zagranicznych szkołach średnich z internatem. Towarzystwo jest afiliowane przy organizacji szkół międzynarodowych United World Colleges (UWC) istniejącej od 1962 r. z siedzibą w Londynie. Założycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa był profesor Paweł Czartoryski, historyk, członek PAN, obecnie patron Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.

http://www.uwc.org.pl

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Fundacja Dobra Sieć przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis mojetypendium.pl to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.

http://www.mojestypendium.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest pomysłodawcą Programu Stypendiów Pomostowych, a realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Celem Programu Stypendiów Pomostowych, jest przede wszystkim pomoc młodzieży pochodzącej ze wsi w rozpoczęciu nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Program adresowany jest do maturzystów, którzy: zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo spełniają pozostałe warunki, w szczególności: pochodzą z rodzin pracowników byłych ppgr; byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; otrzymują rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Ponadto, Program obejmuje także tych maturzystów, którzy pochodzą z rodzin zastępczych oraz państwowych domów dziecka.

http://www.stypendia-pomostowe.pl

Young Talent Management to program przygotowany dla gimnazjalistów i licealistów. Uczestnicy programu mają możliwość zapoznania się z ofertą i wymogami najlepszych uczelni w kraju i na świecie, poznają proces aplikacji na studia zagraniczne oraz sposoby ich finansowania. Podczas spotkań z mentorami - absolwentami renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych uczestnicy programu mogą przekonać się o realnych korzyściach płynących z mobilności edukacyjnej.

http://www.youngtalentmanagement.pl