EFC

Programy

Programy Fundacji EFC

Sztandarowym projektem Fundacji EFC jest realizowany od 2009 roku program stypendialny „Marzenie o Nauce” (MoN). Wspiera wybitnie uzdolnioną młodzież, pochodzącą z niezamożnych rodzin żyjących w małych miejscowościach, w warunkach znacząco ograniczających szanse udanego startu w dorosłe życie. Stypendium odciąża budżet rodziców od poważnych wydatków na naukę dziecka, przede wszystkim jednak motywuje młodych ludzi do doskonalenia talentów i pomaga im osiągać sukcesy.

Dzięki współpracy EFC z FRS oraz z Fundacją Szkoła z Klasą (SzK) ruszył w tym roku szkolnym program grantodawczy pod nazwą Edukacja Inspiracja. Jego celem jest animacja inicjatyw edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez finansowanie oryginalnych projektów naukowo-badawczych, społeczno-obywatelskich i językowo-artystycznych. Nauczyciele inspiratorzy oraz pracujące pod ich kierunkiem zespoły uczniowskie mają zapewnioną pomoc merytoryczną trenerów Fundacji Szkoła z Klasą. Granty na projekty przyznaje Fundacja EFC.

Przygotowując kolejne autorskie programy, chętnie angażujemy się w ciekawe, społecznie wartościowe przedsięwzięcia innych organizacji i placówek edukacyjnych. W tym roku mieliśmy zaszczyt współfinansować Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świa- ta” – przyznawaną nauczycielom uczącym i wychowującym w duchu dialogu i tolerancji.