EFC

Nauczyciele

Nauczyciele

 • Brała udział w Edukacji Inspiracji w roku szkolnym 2017/2018


  "Po lekcjach kreatywnie" program - naukowo-badawczy

  Zespół Szkół w Głuchołazach

  48-340 Głuchołazy

   

  Nauczycielka matematyki i informatyki. Zrealizowała kilka projektów w programie Szkoła z Klasą 2.0, które ją zainspirowały do wdrażania atrakcyjnych dla uczniów metod nauczania. Lubi, gdy uczniowie aktywnie pracują na lekcjach, są kreatywni, pracują nieszablonowo i osiągają sukcesy – małe i większe.

  Inspiracją są dla niej uczniowie, satysfakcją – ich uśmiech i zadowolenie, dumą – sukces.  
 • Brał udział w Edukacji Inspiracji w roku szkolnym 2017/2018 r.


  "20 lat Klubu Europejskiego. Działamy dalej!"

  projekt społeczno-obywatelski

  Zespół Szkół w Szczekocinach

  42-445 Szczekociny

   

  Wychowawca i nauczyciel historii, WOS-u i podstaw przedsiębiorczości. Od 1997 roku sprawuje opiekę nad szkolnym Klubem Europejskim. Jego zainteresowania związane są z historią regionalną oraz problematyką europejską. Mówi o sobie, że jest nauczycielem aktywnym i poszukującym. Działa w kilku lokalnych organizacjach pozarządowych. Za swój sukces uważa szczęśliwe życie rodzinne oraz zadowolenie z wykonywanej pracy w szkole. Lubi czytać, jest także aktywny sportowo.


 • projekt naukowo-badawczy

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

  Uczy przyrody, matematyki i biologii. Od dziesięciu lat pracuje w małej wiejskiej szkole podstawowej na Warmii, a od trzech również w gimnazjum. Stara się mocno angażować w swoją pracę, czego wynikiem są zrealizowane projekty przyrodnicze i chęć uczestnictwa w kolejnych. Uczniom pragnie przekazać radość z poznawania otaczającej ich przyrody oraz nauczyć ich doceniania piękna różnych zakątków Polski. Przy każdej okazji stara się również zachęcić podopiecznych do spełniania marzeń oraz wspierać w realizacji celów. Jako swój atut postrzega bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy zawsze chętnie włączają się w realizację autorskich projektów z zakresu edukacji przyrodniczej. Dzięki  zaangażowaniu, wspólnie z uczniami zdobywają kolejne wyróżnienia – m.in. certyfikaty Zielonej Flagi w ramach Eco-Schools, odznaki Dobrej praktyki w programie Szkoła z Klasą 2.0. Wspólnie uczą się i bawią na zielonych szkołach, które organizuje w różnych regionach Polski.


 • Chilczuk-Bech

  "Przytul swoje miasto – za co warto cenić miejsce, w którym mieszkamy?"

  projekt językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

  Uczy języka polskiego. Jest pasjonatką aktywnych metod nauczania i projektów edukacyjnych. Stara się, żeby uczniowie poznawali miejsce, ludzi, wśród których dorastają i współtworzyli klimat swojej małej ojczyzny. Jest dumna z tego, że jej uczniowie są dumni z siebie i dzięki wspólnej pracy pokonują swoje ograniczenia. Cieszy się, że dzięki wspólnej pracy w projektach zostawiają trwały ślad o „pięknych duchem i działalnością” ludziach np. w Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Od wielu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą; od kilku bierze udział w programie Szkoła z Klasą 2.0, w którym pełni rolę szkolnego koordynatora. Została również zaproszona do grona moderatorów w programie Szkoła z Klasą 2.0; pełniła tę funkcję również w programie CEO – Aktywna edukacja. W wolnym czasie uwielbia czytać, pasjonuje się teatrem, lubi jazz i rock; relaksuje się zmieniając przestrzeń wokół siebie i tworząc ze zwykłych sprzętów niekonwencjonalne przedmioty.


 • "Wybrane aspekty ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bociana białego – badania nad lokalną populacją"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa w Raniżowie

  Nauczycielka biologii z 17-letnim stażem pracy. Ceni sobie kontakt z przyrodą, lubi podróże, górskie wędrówki, interesuje się fotografią. Każdy sukces ucznia – niezależnie od tego, czy jest to uczeń zdolny, który z powodzeniem radzi sobie na konkursach, czy taki z problemami, który właśnie poprawił słabszą ocenę – jest równocześnie jej sukcesem. Ceni sobie zaufanie podopiecznych. Jak sama mówi – odnosi sukces za każdym razem, kiedy uczniowie powtarzają banalnie brzmiące stwierdzenie: „ta biologia to jest fajna”.


 • "Astrofotografia – obiekty  i zjawiska na niebie"

  projekt naukowo-badawczy

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim

  Nauczycielka fizyki z 11-letnim stażem pracy. Lubi fotografować otaczającą nas przyrodę. Za sukces uważa to, że uczniowie z jej szkoły uzyskują dobre wyniki w szkołach średnich, w różnych miastach np. w Rzeszowie czy Krośnie.


 • "Moja przygoda ze Scratchem. Umiem programować"

  projekt naukowo-badawczy

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzątce

  Nauczycielka i dyrektor szkoły. Uczy 30 lat w szkole podstawowej. Prowadzi zajęcia z informatyki i zajęć komputerowych, uczy programowania.

  Jej pasją jest pisanie wierszy.


 • "Człowieku, kim jesteś?"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

  Nauczycielka biologii, chemii, przyrody; od 15 lat pracuje z uczniami. Jej pasją jest działanie na rzecz ochrony przyrody. Pytana o największy sukces w pracy z uczniami, wskazuje I miejsce Grand Prix grupy ekospytki w IV edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego w „Drugie Życie Elektrośmieci".  


 • "Powietrze bez tajemnic"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce

  Uczy przyrody, biologii i chemii. Stara się rozwijać pasje i zainteresowania uczniów – również te turystyczne, ponieważ sama kocha podróże. Od 14 lat jest opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego; podczas wspólnych wędrówek z uczniami poznają piękne zakątki naszego kraju. Jej uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach turystycznych. Największym sukcesem było I miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Turystycznym ,,Poznajemy Ojcowiznę”.


 • "Ja i moje miasto"

  projekt społeczno-obywatelski

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

  W szkole pracuje od dziewięciu lat. Pełnia funkcję pedagoga szkolnego, uczy również historii, wychowania do życia w rodzinie i prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Jest wychowawcą klasy VII. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji. We wrześniu 2017 roku wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Wolny czas lubi spędzać z rodziną; interesują ją podróże – zarówno te bliskie, jak i dalekie.


 • "Wyobraźnia na start!"

  projekt językowo-artystyczny

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym

  Nauczycielka zajęć komputerowych i informatyki oraz nauczyciel-bibliotekarz. Jest pasjonatką wykorzystania TIK w edukacji oraz ambasadorką uczenia się przez całe życie. Stara się nabywać nowe umiejętności i inspirować innych do ich zdobywania. Jej sukcesem jest wyposażenie szkoły w tablice interaktywne, rzutniki, wdrożenie w szkole dziennika elektronicznego, prowadzenie pilotażowych zajęć z programowania w ramach innowacji pedagogicznej, czy zaznajamianie dzieci z rozszerzoną rzeczywistością. Jej szkoła uczestniczyła w programie Szkoła z Klasą 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły eksperckiej.  


 • "Tam skarb twój gdzie serce twoje – poznaj, zrozum i pokochaj swoją małą ojczyznę"

  projekt językowo-artystyczny

  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

  Od 25 lat jest nauczycielką języka angielskiego. Jej pasją są podróże; marzy o wyjeździe do Kenii. Od wielu lat stara się angażować młodzież do udziału w różnych konkursach i projektach, lokalnych i międzynarodowych. Za swój sukces uważo to, że dzięki pasji i pracy wielu osób udaje się im wspólnie realizować bardzo ciekawe projekty. Również to, że co roku młodzi ludzie, których uczy, osiągają wysokie wyniki w konkursach językowych. Niezmiennie cieszy ją każdy ich sukces.


 • "Przyroda to przygoda"

  naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie

  73-121 Marianowo

  Nauczycielka dyplomowana, w szkole pracuje od 18 lat, uczy chemii i informatyki,. Prowadzi również koło chemiczne, na które co roku zgłasza się wielu chętnych. Spełnia się społecznie, także jako opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Lubi robótki ręczne i prace plastyczne. W wolnym czasie czyta książki obyczajowe. Za swój sukces uważa to, że uczniowie lubią chemię i chętnie się jej uczą.


 • "Dron – przyszłość logistyki"

  projekt naukowo-badawczy

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

  89-200 Szubin

  Nauczycielka przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Przez blisko dziesięć lat prowadziła starania o odtworzenie szkolnej strzelnicy sportowej, co udało się w 2014 roku. Obecnie w szkole funkcjonuje dobrze wyposażona strzelnica, z zamontowanymi transporterami tarcz, spełniająca wymogi bezpieczeństwa. Korzystają z niej uczniowie szkoły, w tym klas mundurowych, których powstanie zainicjowała. Zawodowo pasjonuje się logistyką oraz dronami. Podkreśla, że możliwości, jakie stwarza ta dziedzina logistyki, zaskakują – latanie dronem to w jej przekonaniu krok w przyszłość.


 • "Klub Gracza"

  projekt społeczno-obywatelski

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy

  Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. Nie lubi stagnacji i nudy, dlatego nieustająco poszukuje ciekawych i inspirujących pomysłów. Jej pasją są książki, filmy i podróże. Za największy sukces edukacyjny uważa zrealizowanie, w programie Szkoła z Klasą 2.0, projektu edukacyjnego "Dziadkowie i my".


 • "Na tropie smogu"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Henryka Jordana w Krotoszyni

  Pracuje jako nauczycielka chemii, biologii i przyrody w szkole podstawowej, w oddziałach gimnazjalnych. Lubi swoją pracę, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie pod jej  kierunkiem rozwijają pasje i zainteresowania oraz osiągają sukcesy w konkursach i na egzaminach. Poza pracą stara się aktywnie spędzać czas. Lubi pracę w swoim ogrodzie, piesze wędrówki i podróże. Uwielbia polskie komedie, zwłaszcza w reżyserii Stanisława Barei. Do programu Edukacja Inspiracja została zgłoszona przez swojego byłego ucznia, obecnie stypendystę programu EFC Marzenie o Nauce, co było dla niej szczególnym wyróżnieniem.


 • "Kowale własnego losu – o rzemieślnikach i ginących zawodach"

  projekt językowo-artystyczny

  Gimnazjum im.Jana Pawła II w Czerwieńsku

  Nauczycielka języka polskiego i doradca zawodowy. Pracuję z młodzieżą metodą projektu. Najważniejsi są dla niej uczniowie i wspólne odkrywanie ich mocnych stron-talentów oraz przezwyciężanie słabości. Wspólnie budują ich

  poczucie wartości, co przekłada się na sukcesy. W 2016 roku prowadzony przez nią zespół zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Finansów „Misja Budżet”; w 2017 roku – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce „Inwestujemy u siebie".


 • "Pierwszy krok w drodze do szkolnego radiowęzła – nagrywamy słuchowisko"

  projekt językowo-artystyczny

  Nauczycielka języka polskiego. Przez wiele lat prowadziła kronikę szkolną, była opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Jest inicjatorem demokratycznych wyborów do rady SU, które stały się tradycją w szkole – pierwsze odbyły się blisko 20 lat temu. W poprzednim roku szkolnym była szkolnym koordynatorem programu Szkoła z Klasą 2.0. Lubi działać, wymyślać, organizować. Jej pasja, to jej praca. Lubi kino, teatr, literaturę, podróże i siatkówkę. Wciąż potrafi zainteresować uczniów swoimi lekcjami – mówi, że to jej sukces.


 • "Tropiciele wiedzy"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

  Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z dziewięcioletnim stażem. Praca to jej pasja. Podobnie jak uczniów, nudzi ją rutyna, dlatego stara się prowadzić zajęcia  poprzez ruch, zabawę i doświadczenia, angażując wszystkie zmysły. Jest otwarta na propozycje i sugestie swoich wychowanków. Jej codziennym, małym sukcesem jest uśmiech na twarzy dziecka. Do większych osiągnięć zalicza wysokie wyniki w nauce swoich uczniów oraz czterokrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, gdzie wspólnie z wychowankami prezentowali efekty swojej wytężonej pracy.


 • "Artystycznie aż do Woli"

  projekt językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej

  Nauczycielka języka angielskiego w klasach I-III, ponadto zajmuje się edukacją wczesnoszkolną i prowadzi zajęcia artystyczne z elementami arteterapii. Jest również opiekunem Samorządu Uczniowskiego, co bardzo lubi robić. Za swój sukces uważa to, że uczniowie na jej zajęciach są zmotywowani, twórczy i często odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych. Jest również zwolenniczką uczenia poza murami szkoły, czyli częstych wycieczek i wypraw. Dwukrotnie brała udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 i kilka jej działań zostało wyróżnionych jako Dobre praktyki, a szkoła zdobyła tytuł Szkoły eksperckiej, co było dla wszystkich dużym wyróżnieniem. Bardzo lubi wyzwania, dlatego szuka programów i akcji, w których mogłaby wziąć udział razem z dziećmi, które są dodatkowym bodźcem do tego, by wydarzyło się w szkole coś ciekawego. Jest również współorganizatorem Gminnej Konferencji Szkół, która odbywa się raz w roku; do tej pory w ramach inicjatywy odbyły się dwie konferencje – dotycząca zdrowego stylu życia oraz wielokulturowości. Obydwa wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, były również okazją do zaproszenia nietuzinkowych gości, którzy zaprezentowali ciekawe treści uczniom z całej gminy.


 • "Dwójka koduje i programuje!"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

  Nauczycielka matematyki i techniki; od roku szkolnego 2017/2018 uczy również informatyki w klasach I, IV oraz VII szkoły podstawowej. W swojej pracy łączy tradycyjne nauczanie z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. Uważa, że TIK w obecnych czasach jest nieodzownym elementem efektywnego nauczania. Lubi spędzać czas z rodziną, czytać książki, tańczyć i oglądać filmy, zwłaszcza kryminalne i oparte na faktach. Za swój sukces uważa bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie z nią pracują.


 • "Forum uwalniaczy książek w SP 1 w Piszu"

  językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

  Od 14 lat uczy języka polskiego, jest także logopedą szkolnym. Nauczanie jest jej pasją. Prowadzi kółko polonistyczne, teatralne, zajęcia wyrównawcze. Stara się pomagać w rozwoju wszystkim swoim podopiecznym. Na pierwszym miejscu stawia ich dobro. Dokształca się, poszukuje nowych rozwiązań, ciągle rozwija, chętnie bierze udział w szkoleniach i programach (np. Szkoła z Klasą 2.0). Za największy sukces uważa uśmiech i zadowolenie swoich podopiecznych, ich wysokie wyniki w nauce, w tym na konkursach z języka polskiego. Cieszy ją niesłabnące zainteresowanie zajęciami dodatkowymi, które prowadzi, mimo, że – jak sama stwierdza – język polski nie jest głównym zainteresowaniem przeciętnego nastolatka.


 • "Czy matematyka i chemia mieszkają na wsi?"

  projekt naukowo-badawczy

  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym

  Nauczycielka nauczania początkowego; w roku szkolnym 2017/2018 uczy klasę I. Uwielbia góry i przyrodę o każdej porze roku. Jej pasją jest czytanie, czytanie i czytanie. Ma także niespokojną duszę – tak trafiła do programu Edukacja Inspiracja.


 • "Matematyka w świecie muzyki"

  naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej

   

  Nauczycielka matematyki, mediator szkolny. Jej pasja to rozwijanie zdolności uczniów, zainteresowań matematycznych, jak również zaciekawienie ich mediacjami rówieśniczymi. Przez wiele lat była opiekunem Samorządu Uczniowskiego. W pracy z uczniem zdolnym matematycznie osiągnęła liczne sukcesy na szczeblu szkoły, powiatu, województwa czy kraju. Jej uczeń m.in:. został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; III Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada” zorganizowanego przez ZSiTO w Jarosławiu; zwyciężył również w Powiatowym Etapie XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei  zorganizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie; był finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „AlfaBeta” organizowanego przez Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki „AlfaBeta” oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


 • "Klub pogromców nudy"

  projekt językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

  Od 26 lat jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Praca z uczniami to jej pasja, dająca wiele satysfakcji. Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania podopiecznych. Ustawicznie poszukuje nowych sposobów motywowania do nauki, stąd jej aktywny udział w roli koordynatorki i uczestniczki w programach Fundacji Szkoła z Klasą (Szkoła z Klasą 2.0), czy CEO (Szkoła Ucząca się) oraz w wielu formach doskonalenia zawodowego. Te działania inspirują ją do podejmowania nowych wyzwań. W obszarze zainteresowań zawodowych pozostaje: strategia oceniania kształtującego, wspierająca proces nauczania/ uczenia się; praca z dziećmi metodą projektu i wykorzystanie TIK. Za swój największy sukces uważa efektywną współpracę z podopiecznymi. Stawia przede wszystkim na dialog ze swoimi trzecioklasistami, który – dzięki życzliwej informacji zwrotnej i docenieniu każdego ich wysiłku – przekłada się na lepszą pracę na lekcjach.


 • "Geologia na szlaku"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

  Nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole podstawowej. Geografia, a szerzej nauki przyrodnicze, to jego pasja. Realizuje ją podczas wycieczek – zarówno po najbliższej okolicy, jaki i podróżując po Polsce, i Europie. Wielką przyjemność sprawia mu odkrywanie tajemnic świata przyrody przed uczniami, których stara się zarażać swoją pasją. Za sukces uważa to, że jego uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zdobywając tytuły finalistów i laureatów. Wielu z nich wybiera następnie studia geograficzne lub geologiczne.


 • "Drzewa mówią głosami ludzi – wystawa fotograficzna przedstawiająca zdjęcia mieszkańców gminy Łaziska na tle niezwykłych drzew opatrzone komentarzami poetyckimi zaczerpniętymi z poezji polskiej"

  projekt społeczno-obywatelski

  Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

  Nauczycielka w gimnazjum i szkole podstawowej, historyk oraz konstytucjonalista. Lubi uczyć – przede wszystkim inspirować i wspierać uczniów w ich podróży przez życie. Lubi też uczyć się od nich. Szuka w swoich wychowankach tego, co dobre i stara się to pielęgnować, aby później z przyjemnością obserwować, jak z pasją zdobywają świat. Prywatnie fascynują ją góry, lubi jogę i podróże.


 • "Nie taka chemia straszna jak o niej mówią"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

  Uczy przyrody i biologii, studiuje chemię. Interesuje się zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Podejmuje działania z zakresu ochrony środowiska integrując społeczność szkolną i lokalną. Pisze i realizuje projekty edukacyjne. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad, w których osiągają sukcesy na różnych szczeblach. Od 14 lat opracowuje programy i organizuje wyjazdy dla uczniów „Szlakiem parków narodowych”. Największy sukces to 4 laureatów i 5 finalistów w konkursach kuratoryjnych z przyrody. Jej pasja to florystyka i podróże. Informację o programie Edukacja Inspiracja otrzymała od byłej uczennicy, stypendystki programu EFC Marzenie o Nauce, która zmotywowała ją słowami :„to program dla Pani”.  


 • "Warto żyć, by pomagać... Czy znasz niezwykłą postać – Irenę Sendlerową?"

  projekt językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

  Nauczycielka języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie. Oprócz literatury pięknej, kocha muzykę klasyczną oraz jazz. Największą radość w życiu zawodowym przynosi jej praca z uczniami – zwłaszcza podczas realizacji projektów oraz przygotowywania do konkursów, w których wychowankowie zdobywają wyróżnienia m.in. I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Story Cubes odpowiednio w 2016 i 2015 roku, kilkukrotne wyróżnienia działań w programie Szkoła z Klasą 2.0 (odznaka Dobrej praktyki) i trzykrotne zaproszenie do udziału wraz z uczniami w Festiwalu Szkoła z Klasą 2.0 w Warszawie. Stara się tak żyć, by dawać przykład innym. W projekcie zgłoszonym w programie Edukacja Inspiracja chce uwrażliwić gimnazjalistów na to, że warto żyć, by pomagać; warto działać z potrzeby serca i zawsze dostrzegać człowieka w drugiej osobie.


 • "Podróże małe i duże"

  językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi

  Nauczycielka języka angielskiego. Na studia językowe poszła dzięki pasji do podróżowania, która towarzyszyła jej od dziecka. Malownicze położenie Wałcza, z którego pochodzi, usytuowanego w krainie lasów i jezior zachęca do podróżowania, spacerowania, biwakowania, szeroko rozumianego obcowania z naturą. Z czasem jej zamiłowanie do podróży rozszerzyło się na całą Europę. Chciałaby zainspirować dzieci do podróżowania, bo wie, jak bardzo to rozwija. Można poznawać nowe kraje, ludzi, języki; próbować nowych potraw, zwiedzać miejsca znane tylko z książek, telewizji, internetu. Do swoich sukcesów zalicza między innymi to, że ma fantastyczną pracę, która pozwala jej na rozwijanie zainteresowań i na realizację życiowych pasji. Dzięki temu  może również spełniać się w życiu prywatnym. Największym sukcesem jest jednak to, że może zaszczepiać swoje pasje wśród uczniów.


 • "Gimnazjaliści dzieciom"

  projekt językowo-artystyczny

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle

  Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i – od września 2017 roku – również w szkole podstawowej. Od wielu lat prowadzi kółka teatralne, dziennikarskie i literackie; od dwóch lat także zajęcia rozwijające kreatywność. Uważa, że w każdym dziecku tkwi jakiś talent, który można rozwijać, wystarczą tylko chęci. Za swój sukces uważa zainicjowanie i organizację Wiślańskich Teatraliów Międzygimnazjalnych, które honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Wisła – w tym roku odbędzie się dziesiąta edycja.


 • "ART-START!"

  projekt językowo-artystyczny

  Zespół Szkół w Dobrzejewicach

  Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i liceum. Kocha teatr, film i muzykę oraz ludzi z pasją. Lubi pomagać młodzieży w poznawaniu samych siebie, odkrywaniu własnych zainteresowań i rozwijaniu pasji. Interesuje ją też profilaktyka uzależnień właśnie poprzez rozwijanie zainteresowań. Jej sukcesem jest zainicjowanie i organizowanie od pięciu lat Nocy Profilaktyki, podczas której młodzież z zaproszonych szkół uczestniczy w warsztatach tanecznych, muzycznych, plastycznych, rękodzielniczych i ma okazję zaprezentować się szerszej publiczności, rozwijając umiejętność autoprezentacji.


 • "Ludzie i zwierzęta – szczekocińskie doświadczenie wspólnoty"

  projekt społeczno-obywatelski

  Zespół Szkół w Szczekocinach

  Nauczycielka języków rosyjskiego i angielskiego. Lubi poznawać języki obce i czytać książki. Interesuje ją zagadnienie wielokulturowości, szczególnie kultura żydowska. Od dziesięciu lat jest współorganizatorem Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej "Yahad-Razem", co uważa za jeden ze swoich sukcesów. Ważne są dla niej takie wartości, jak: dialog, tolerancja, szacunek dla innego, współpraca. Nie jest jej obojętny los zwierząt, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie edukacyjnym, który realizuje w programie Edukacja Inspiracja.  


 • "Ogród ziołowy – jak u babci"

  projekt naukowo-badawczy

  Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

  Nauczycielka przyrody i  biologii. Przyroda od zawsze była jej bliska, a praca z uczniami umożliwia przekazanie pasji i podzielenie się własnymi zainteresowaniami  w sposób dla nich ciekawy i interesujący.


 • "Świat bez granic"

  projekt społeczno-obywatelski

  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

  Nauczycielka języka angielskiego, który fascynował ją od najmłodszych lat. Stara się swoją pasją zarażać uczniów. Zawód nauczyciela pozwala jej pokazywać dzieciom, że świat nie kończy się na ich małej szkole czy miejscowości, że to co jest poza, jest różnorodne i barwne, a przede wszystkim dostępne dla każdego – także dla nich. Jest pasjonatką nowych technologii w nauczaniu. Wspólnie z uczniami uczęszczającymi na zajęcia świetlicowe nakręcili filmik, dzięki któremu w roku szkolnym 2016/17 zakwalifikowali się do udziału w I edycji programu „MegaMisja” Fundacji Orange. W swojej pracy realizuje także innowacje pedagogiczne, których celem jest otworzenie uczniom oczu na świat, zachęcenie ich do pracy z żywym językiem, wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego oraz motywowanie do poznania innych kultur. Stara się, aby dzieci były na zajęciach aktywne, żeby czerpały z zajęć taką sama radość jak ona.