Przejdź do treści Szukaj
Co robimy?

Marzenie o Nauce

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

31.03.2017 ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową, a wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania Stypendiów Marzenie o Nauce znajdują się w regulaminie Stypendiów Marzenie o Nauce.

regulamin_mon_2017.pdf